اطلاعات تماس

شرکت الکترنیکی ASiDesigner
ایران، فارس، شیراز، بولوار ارم، کوچه 17، فرعی 4/17، پلاک 43، شرکت الکتروصنعت یاقوت درخشان ، کد پستی : 45638-71436
آدرس ایمیل :Info@ASiDesigner.com


ساعات کاری:
از ۸ صبح تا ۷ بعد از ظهر

بخش فروش و خدمات مشتریان
آدرس ایمیل: sales@asidesigner.com
خط آزاد: (++98) 7132285926
تلفن: (++98) 7132285926
فکس (++98) 7132285926
بخش آموزش
آدرس ایمیل: edu@asidesigner.com
بخش پشتیبانی
آدرس ایمیل: support@asidesigner.com
بخش کار و استخدام
آدرس ایمیل: jobs@asidesigner.com
ایمیل زدن به ما
ارسال ایمیل به ASiDesigner