سمیناراز ایده تا ثروت

سمیناراز ایده تا ثروت

دسته: سمینار ها
موجودیت: نا موجود
توضیحات
معرفی دوره نوابغ دیجیتال
کاتالوگ
قیمت واحد: 1 ريال
سازنده: ASiDesigner
جدول قیمت ها:
تعداد قیمت واحد قیمت
1 ريال 1 ريال 1
توضیحات
خصوصیت مقدار
شماره ASiDesigner سمیناراز ایده تا ثروت
RoHS Compliant No
تاریخ برگذاری 1394/10/03
موضوع معرفی دوره نوابغ دیجیتال
ساعت برگذاری ساعت 10:00
محل برگذاری شیراز، میدان نمازی، سالن همایش کتابخانه خوارزمی دانشگاه شیراز
مدت زمان برگذاری کمتر از دو ساعت