مهاجرت شتابنده از AVR به ARM

مهاجرت شتابنده از AVR به ARM

دسته: کارگاه ها و ورکشاپ ها
موجودیت: نا موجود
توضیحات
سوخت موشک رسید، مهاجرت شتابنده به ای.ار.ام
کاتالوگ
قیمت واحد: 500,000 ريال
سازنده: ASiDesigner
جدول قیمت ها:
تعداد قیمت واحد قیمت
1 ريال 500,000 ريال 500,000
5 ريال 480,000 ريال 2,400,000
10 ريال 450,000 ريال 4,500,000
20 ريال 430,000 ريال 8,600,000
توضیحات
خصوصیت مقدار
شماره ASiDesigner مهاجرت شتابنده به ای.ار.ام
RoHS Compliant No
تاریخ برگذاری 1394/10/03
موضوع مهاجرت شتابنده به ای.ار.ام
ساعت برگذاری ساعت 12:00
محل برگذاری شیراز، میدان نمازی، سالن همایش کتابخانه خوارزمی دانشگاه شیراز
مدت زمان برگذاری چهار ساعت