ASiDesigner Company tour

ASiDesigner Company tour

دسته: کارگاه ها و ورکشاپ ها
موجودیت: موجود
موجودی : 10
توضیحات
محصولات شرکت (مانیتورینگ هوشمند) و همچنین معرفی دوره نوابغ دیجیتال
کاتالوگ
قیمت واحد: 100,000 ريال
سازنده: ASiDesigner
جدول قیمت ها:
تعداد قیمت واحد قیمت
1 ريال 100,000 ريال 100,000
توضیحات
خصوصیت مقدار
شماره ASiDesigner Company tour
RoHS Compliant No
تاریخ برگذاری 1394/10/16
موضوع Smart Monitoring
ساعت برگذاری 10:00
محل برگذاری ارم، کوچه 17 فرعی 17/4
مدت زمان برگذاری دو ساعت